Ielāde...

Stāstu vakars Palsmanē.

Stāsti un tautasdziesmas ir mūsu tautas, cauri laikiem, saglabātā bagātība ar kuru mums jālepojas un jānodod nākošajām paaudzēm. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar Palsmanes pagasta nemateriālo kultūras mantojumu – stāstiem un teikām, nostāstiem un tautasdziesmām, kuras radušās Palsmanē un tās tuvākā apkārtnē. Tās izstāstīs Palsmanes pamatskolas skolēni. Uzklausīt LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieces Gintas Sīles stāstījumu par “Palcmariešu dziesmu krājumu.” Izdziedāt un izdejot latviešu tautas dziesmas akordeona pavadījumā. Ikviens varēs iepazīt senās grozu pīšanas un aušanas prasmes. Piedalīties vakara orientēšanās pasākumā - “Tautas dziesmas tinu kamolā.”

Kad: 2018.gada 30.maijs
Kur: Palsmanes pamatskola, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads (karte)
Rīkotājs: Palsmanes pamatskola / 29390516 / ilvap168@gmail.com