Ielāde...

Irēnas Paideres (dz.Pošiva) dzimtas atmiņu grāmata.

Eiropas bagātīgo un daudzveidīgo kultūras mantojumu veido dažādi no pagātnes mantotie resursi, to skaitā cilvēka, ģimenes, dzimtas paaudžu pieredzes stāsti. Aptverot tās robežas, līdz kurām sniedzas atmiņas, Irēnas Paideres (dz.Pošiva) dzimtas ļaudis veicinot diskusijas, pētniecību, inovāciju, kultūras mantojuma saglabāšanas, saudzēšanas, atkalizmantošanas un pieejamības nolūkā, raksta Dzimtas atmiņu grāmatu. Kultūra nav tikai mantojums no pagājības, tas ir arī resurss nākamībai.

Kad: Visu gadu
Kur: Rugāju novads (karte)
Rīkotājs: Irēnas Paideres (dzimusi Pošiva) dzimta / + 371 24771338