Ielāde...

III Latvijas Stāstnieku konference "Stāsti par vietām, lietām un cilvēkiem"

Stāstniecība ir nemateriālā mantojuma izpausme, kas līdz mūsdienām palīdzējusi saglabāt valodu, zināšanas, amatniecības prasmes, paražas un citas tradīcijas. Konferences ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta stāsta saistībai ar vietu – lokālo tradīciju izpausmēm valodā, vietas nozīmei cilvēka identitātes konstruēšanā, kā arī tam kā dažādi skatupunkti uz vienu un to pašu vietu, lietu vai cilvēku, veido dažādus stāstus.

Šogad konferences rīkotāji īpašu uzmanību pievērsīs stāsta saistībai ar vietu – vietēja mēroga tradīciju izpausmēm valodā, vietas nozīmei cilvēka identitātes konstruēšanā, dažādiem skatupunktiem uz vienu un to pašu vietu, lietu vai cilvēku, kas ir pamats dažādiem stāstiem par vienu un to pašu.

Konferences mērķis ir pulcēt aktīvus kultūras plānošanas procesos iesaistītus cilvēkus, pasākumu organizētājus un stāstniekus, lai stiprinātu stāstniecības tradīciju lomu vietējo kopienu attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, īpaši pievēršoties vietai kā kultūrtelpas būtiskai komponentei, kuras vērtība tiek apzināta, izcelta un tālāk nodota stāstot stāstus no dažādiem skatu punktiem.

Dažādie redzējumi un stāsti veido kopīgu platformu diskusijai par vietas nozīmi cilvēka dzīvē, viņa atbildību pret mantoto vidi un iespējām 21. gadsimta dažādo virtuālo komunikāciju vidē stāstīt stāstus mutvārdos, tiešā saziņā, ņemot vērā dzimumidentitātes specifiku.

Kā viena no konferences īpašajām referentēm būs arī  Kronobergas Stāstniecības tīkla (The Storytelling Network of Kronoberg) pārziņā esošā projekta „Leģendu zeme” (The Land of Legends) direktore Mega Nomgarda (Meg Nömgård).

Uz konferenci īpaši aicināti stāstnieki un stāstu pasākumu rīkotāji, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki, pašvaldību kultūras darbinieki, kultūras sociologi un menedžeri, sabiedrības pētnieki, kultūras vēstnieki un NVO pārstāvji, Latvijas stāstnieku festivālu organizatori un iesaistītie partneri, folkloras kopu vadītāji un skolotāji, kā arī ikviens, kurš ieinteresēts stāstnieku aktivitātēs, stāstniecības tradīciju attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Pieteikšanās līdz šī gada 16. novembrim, rakstot uz stastnieki@gmail.com.

Konferenci organizē Latvijas stāstnieku asociācija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, atbalsta Latvijas Universitāte, Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Zviedrijas vēstniecība, Latvijas Kultūras akadēmija un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

 

 

Kur: LU bibliotēka, Kalpaka bulvāris 4, Rīga (karte)
Rīkotājs: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija / 67325109 / http://www.unesco.lv