Ielāde...

Digitālā kultūras mantojuma forums

22.–23. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta konferencē “Digitālā kultūras mantojuma 
forums”.
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts kopš 1993. gada veido un 
izstrādā digitālos resursus (sākotnēji literatūras vēsturē un folklorā, 
tad arī citās pētnieciskajās nozarēs), un gadskārtējā konferencē 
“Meklējumi un atradumi” šogad pievērsīsies tieši digitālā mantojuma 
satura, pieejamības un problēmu aplūkojumam ar tematisko ievirzi 
“Digitālā kultūras mantojuma forums”. Konferences darba gaitā notiks gan 
referātu lasījumi, gan digitālo resursu prezentācijas ar auditorijas 
iesaistīšanu diskusijā.
LU LFMI organizētās starpnozaru konferences “Digitālā kultūras mantojuma 
forums” referātu un diskusiju platformas tuvākais mērķis ir demonstrēt 
labās prakses piemērus sadarbībai ar valsts un pašvaldību kultūras 
institūcijām digitālo kultūras resursu integrēšanā, kā arī veidot 
strukturētas diskusijas par plašāku sabiedrības iesaisti datubāzu 
pilnveidošanā. Ne mazāk svarīga ir iespēja diskusiju platformā 
sastapties ar digitālā kultūras mantojuma jomā strādājošiem citu 
institūciju pārstāvjiem, paredzot gan iepazīšanos ar dažādiem resursiem 
semināra veidā, gan sekojošu diskusiju.
 
Pasākuma pirmajā dienā plānota kamerkonference, kurā ar īsiem 10 minūšu 
ziņojumiem aicināti piedalīties gan kultūras digitalizācijas procesos 
iesaistītie, gan jaunradīto rīku un pētījumu platformu lietotāji, 
daloties savā pieredzē un atradumos. Konferencē dzirdēsiet daudzveidīgus 
piemērus par digitālo resursu izmantojumu, – dzīvesstāstu kartēšanā, 
dzejnieku digitālo arhīvu izpētē, iespējām un cerībām digitālā latviešu 
pasaku pētniecībā, sabiedrības iesaisti digitālā kultūras mantojuma 
radīšanā u. c.
Pasākuma otrajā dienā – 23. maijā – notiks diskusija par digitālo 
resursu lietojamību un pieejamību. Izstrādātās kultūras datu platformas 
aicināti prezentēt to veidotāji – kultūras mantojuma, izglītības 
iestādes un zinātniskās institūcijas. Diskusija būs sabiedrībai atvērta, 
tiešraidē tiks pārraidīta sociālajos tīklos.
Kad: 22.05.-23.05.2018
Kur: Latvijas Nacionālā bibliotēka (karte)
Rīkotājs: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / signe.raudive@lulfmi.lv / http://www.lulfmi.lv